04 Березень 2021, Четвер

АвторизаціяПошук

http://kupk.org.ua/index.php/index.php/index.php
Історія закладу PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Неділя, 22 серпня 2010, 14:03

Училище було засноване у 1979 р. відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я УРСР від 03.05.1979 р. №300 «Про відкриття Криворізького медичного училища підвищення кваліфікації працівників з середньою медичною та фармацевтичною освітою»,  і на той час було першим в Україні навчальним закладом післядипломної освіти середнього медичного та фармацевтичного персоналу.

 

У 1993 р. заклад було перейменовано в «Криворізьке училище підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів» на підставі наказу Міністерства охорони здоров’я України від 07.09.1993 р. № 198 «Про підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів з медичною і фармацевтичною освітою».

 

У 2000 р. заклад було перейменовано в комунальний заклад «Криворізьке училище підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів» на підставі наказу Фонду комунальної власності міста Криворізької міської ради Дніпропетровської області від 01.06.2000 р. № 87-ум «Про зміну назви та затвердження статуту комунального закладу «Криворізьке училище підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів».

 

У 2004 р. заклад було перейменовано в обласний комунальний заклад «Криворізьке училище підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів» у відповідності з рішенням Дніпропетровської обласної ради від 06.08.2004 р. № 436-18/ХХIV «Про перейменування, внесення змін та доповнень, затвердження статутів, призначення та звільнення керівників підприємств і закладів, що належать до спільної власності територіальних громад області».

 

У 2013 р. заклад було перейменовано на комунальний заклад «Криворізьке училище підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів» Дніпропетровської обласної ради» на підставі  рішення Дніпропетровської обласної ради від 15.03.2013 р. № 426-18/VІ «Питання діяльності окремих обласних комунальних підприємств та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області».

 

У минулому училище очолювали: Гроц Ю.М. (1979 р. – 1984 р.), Ковальчук В.А. (1984 р. – 1986 р.),           Малега В.В. (1987 р. – 2006 р.). З квітня 2007 р. директором училища є Мішуренко О.В.

 

Головним завданням училища є забезпечення післядипломного навчання молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою за спеціальностями: «Сестринська справа», «Лабораторна діагностика», «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Стоматологія», «Стоматологія  ортопедична», «Медико-профілактична справа» та «Фармація»  на циклах спеціалізації та удосконалення 72 найменувань, перелік яких затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 07.09.1993 р. № 198 «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою».

 

За 34 роки існування училища в ньому підвищили кваліфікацію більше 66 тисяч молодших спеціалістів. Щорічний контингент слухачів збільшився з 2000 до 3000.

 

Надання освітніх послуг училищем здійснюється згідно ліцензії Міністерства освіти і науки України (наказ МОН від 04.01.2013 р. № 1л). Училище внесено до Державного реєстру  вищих навчальних закладів України (довідка №04-Д-356 від 17.07.2007 р.).

 

Згідно наказу департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації від 29.08.2017 р. №1117/0/197-17   за   училищем   закріплено   14   адміністративних   територій   Дніпропетровської   області, 46 лікувально-профілактичних закладів визначено базами теоретичного та практичного  навчання слухачів. Училище  задовольняє потребу в безперервній післядипломній освіті не тільки 13 тис. молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів, які працюють у комунальних закладах охорони здоров’я та аптечних установах, але й на договірній основі – спеціалістів медичних частин потужних промислових підприємств, приватних медичних та фармацевтичних установ області.

 

Сьогодні училище – це комплекс, який складається з адміністративної, навчальної частин та гуртожитку для слухачів на 42 місця. Заклад займає 4-х поверхову будівлю загальною площею 1720,7 м2, з якої під навчальний процес використовується 1250 м2.

 

Для забезпечення  навчального процесу в училищі створено і функціонує  20 навчальних кабінетів та аудиторій, методичний кабінет, бібліотека з читальною залою, актова зала, лаборантська, викладацька, таблична.

 

З 1998 р. училищем організовується проведення виїзних циклів на базі лікувально-профілактичних закладів міст та районів Дніпропетровської області.  У 1999 р. розпочато проведення циклів спеціалізації «Загальна практика – сімейна медицина» для підготовки медсестер закладів первинної медико-санітарної допомоги, з 2011 р. – циклу тематичного удосконалення «Екстрена та невідкладна допомога» для медсестер, акушерок, фельдшерів, з 2013 р. – циклу тематичного удосконалення «Медсестринство у паліативній та хоспісній допомозі» для медсестер ЗПСМ, онкологічних та хоспісних відділень та кабінетів, з 2016 р. - циклів тематичного удосконалення "Медичне право" для головних та старших медичних сестер, фельдшерів та акушерок закладів охорони здоров'я, "Інфекційний контроль" для медичних сестер, фельдшерів та акушерок закладів охорони здоров'я.

 

В училищі на сьогодні працює 16 штатних викладачів та 4 викладачі працюють на умовах внутрішнього суміщення, з яких 6 викладачів є спеціалістами вищої кваліфікаційної категорії, 4 викладачі мають педагогічне звання «Викладач методист», 1 викладач – «Старший викладач». До навчального процесу залучаються в якості викладачів з погодинною оплатою праці 150 висококваліфікованих фахівців лікувально-профілактичних закладів та наукових установ міста, у тому числі –  10 кандидатів медичних наук, 72 лікарів вищої кваліфікаційної категорії, 17 лікарів першої кваліфікаційної категорії.

З 2013 р. педагогічний колектив училища працював над вирішенням науково–методичної проблеми «Підвищення якості післядипломної освіти молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів через впровадження компетентністного підходу у навчальний процес на 2013/2014 н.р. – 2017/2018 н.р

 

З 2018 р.  педагогічний колектив училища працює над вирішенням науково–методичної проблеми «Інформатизація та технологізація освітнього процесу як засіб підвищення якості післядипломної освіти молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів на 2018/2019 н.р. – 2023/2024 н.р.»

 

Одним з напрямків модернізації післядипломної освіти в училищі є комп’ютеризація навчального  процесу, забезпечення його сучасними технічними засобами навчання. На сьогодні в училищі налічується: 3 ноутбуки та 33 комп’ютери, з яких 28 використовуються у навчальному процесі; 3 мультимедійні проектори, графопроектори; оргтехніка, фото- та відеотехніка для самостійного виготовлення сучасних навчально-методичних матеріалів.   20 навчальних  кабінетів оснащено теле-, відео- та DVD-технікою, що дозволяє активно використовувати в освітньому процесі навчальні фільми (відеотека училища налічує більше 100 навчальних відеоматеріалів). 33 комп’ютери підключені до мережі Інтернет, 33 – до локальної мережі училища, є власна WEB-сторінка, сторінка у соціальній мережі Facebook та електронна пошта.

 

Для забезпечення ефективної управлінської діяльності, оптимізації організації навчального процесу у закладі використовуються ліцензійні комп’ютерні програми «Деканат», «Колоквіум», «Кадри», «Тарифікація» та «Бібліограф» тощо. Бібліотечний фонд училища налічує понад 10тис. примірників навчальної літератури, щорічно здійснюється підписка на фахові періодичні видання більше 20 наіменувань.

 

Для запровадження в процес післядипломної освіти нових досягнень освіти, медичної науки та практики училище тісно співпрацює з ФПО Дніпропетровської державної медичної академії, Криворізьким НДІ промислової медицини, іншими освітніми, медичними закладами області та України.

Останнє оновлення на Четвер, 19 вересня 2019, 10:04