06 Липень 2022, Середа

АвторизаціяПошук

JEvents Calendar

Липень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
http://kupk.org.ua/index.php/index.php
Бібліотека PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Неділя, 22 серпня 2010, 14:48

Бібліотека формує єдиний інформаційний простір. Діяльність бібліотеки характеризується розширеним діапазоном інноваційних форм і методів бібліотечного обслуговування користувачів.

Бібліотека обслуговує бібліотечною книгою та надає інформаційні послуги більш ніж 2000 користувачам.

Бібліотека є центром інформаційної роботи з популяризації книг для навчання молодших медичних та фармацевтичних працівників.

Вона здійснює бібліотечне та бібліографічно-інформаційне обслуговування користувачів.

Тут можна:

- ознайомитись з правилами користування бібліотекою;

- отримати найширшу інформацію про структуру, режим роботи, фонд бібліотеки та шлях розшуку документів за запитом читача;

- знайти документи для навчання;

- почитати найсвіжіші газети, журнали та підшивки за минулі роки;

- взяти участь у презентаціях нових видань.

Для того, щоб оперативно здійснити пошук друкованих видань, необхідно добре орієнтуватись в довідково-бібліографічному апараті бібліотеки. Він складається з довідково-інформаційного фонду та системи каталогів і картотек.

До фонду довідково-інформаційних (ДІФ) видань відносяться: енциклопедії, словники, довідники, бібліографічні посібники.

Пошуковий апарат бібліотеки включає:

- алфавітний каталог - всі книги незалежно від теми та жанру подаються тут за алфавітом прізвищ авторів або назви книги;

- систематичний каталог - тут всі видання представленні за галузями знань;

- систематична картотека статей - включає описи статей з актуальних питань, які публікуються в періодичних виданнях, що передплачує бібліотека;

- краєзнавчий каталог - включає відомості про літературу краєзнавчого характеру та картки на статті місцевого друку;

- електронний каталог в програмі «Бібліограф».

На базі бібліотеки працює доступу до електронних ресурсів світової мережі Інтернет.

Кваліфікований бібліотекар допоможе Вам вибрати найкоротший шлях до потрібної інформації, це:

- надання консультацій щодо самостійного пошуку необхідної інформації у системі ДБА бібліотеки та електронному каталозі, Інтернет ресурсах;

- виконання фактографічних, тематичних, уточнюючих довідок, різноманітної тематики, бази даних;

- інформування про наявність у фонді бібліотеки книг та періодичних видань;

- інформаційне обслуговування викладачів та працівників закладів охорони здоров’я.

Задовольнити інформаційні потреби користувачів – основний напрямок роботи бібліотеки. Принцип роботи бібліотеки: «Кожному користувачу – потрібну книгу в потрібний момент».

У фонді бібліотеки налічується 10743 примірників документів. Широко представлені твори з різних галузей медицини та навчальні посібники з медсестринства по різним напрямкам роботи медичних молодших спеціалістів.

Надходження книжкових новинок значною мірою сприяє поповненню фонду бібліотеки, так, за 2016 – 2017 рік було отримано наступні навчальні посібники та підручники:

1. Бойко Т.І. Клінічні лабораторні дослідження: підручник. - 2-е вид., перероб. І доп./ Т.І. Бойко - К.: Медицина, 2015- 352с.

2. Булах І.Є. Інформаційні технології у психології та медицині: підручник. / І.Є. Булах. - К.: Медицина, 2011- 216с.

3. Вакуленко Л.О. Основи медичної та соціальної реабілітації в медсестринство: навч. посібник./ Л.О. Вакуленко - Тернопіль: Укрмедкнига, 2015-444с.

4. Губенко І.Я. Основи загальної і медичної психології, психічного здоров’я та між особистого спілкування: підручник./ І.Я. Губенко - К.: Медицина, 2013- 296с.

5. Губский Ю.И. Смерть клетки: свободные радикалы, некроз, апоптоз: монографія. / Ю.И. Губский - Винница: Нова книга, 2015-360с.

6. Дикий І.Л. Медична та ветеринарна  паразитологія: керівництво для практ. занять ./І.Л. Дикий -  Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003-408 с.

7. Дикий І.Л. Медична та ветеринарна паразитологія: підручник. /І.Л. Дикий - Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003-408 с.

8. Жабоєдов Г.Д. Офтальмологія: практикум. /Г.Д. Жабоєдов . - К.: Медицина, 2013-280с.

9. Засєкіна Л.В. Основи психології та між особове спілкування: навч. посібник./ Л.В. Засєкіна - К.: Медицина, 2015- 216с.

10. Зозуля І.С. Невідкладна медична допомога у загальній лікарській практиці: навч. посібник /за ред. І.С. Зозулі, Л.Ф., Матюхи, С.В. Білецького. - К.: Наша родина плюс, 2015-496с

11. Ілько А.А. Анестезіологія, інтенсивна терапія і реаніматологія. /А.А.Ілько - К.: Медицина, 2014- 264с.

12. Ковалева О.Н. Основы биоэтики и биобезопасности: ученик./ О.Н. Ковалева - К.: Медицина, 2015- 424с.

13. Ковальова О.М. Деонтологія в медицині: підручник./ О.М. Ковальова - К.:Медицина, 2015-240 с.

14. Корконішко О.М. Медсестринство в офтальмології: підручник./ О.М. Корконішко - К.: Медицина, 2015- 216с.

15. Костенко І.Ф. Обстеження та оцінювання стану здоров’я людини: підручник./ І.Ф. Костенко. - К.:Медицина, 2014-280 с.

16. Крайдашенко О.В. Фармакотерапія: підручник./ О.В. Крайдашенко - Вінниця: НОВА КНИГА, 2013-644с.

17. Кундієв Ю.І. Гігієна праці: підручник./ Ю.І. Кундієв - К.: Медицина, 2011-904с.

18. Курдюмова Н.О. Навчальний посібник з педіатрії. / Н.О.Курдюмова - К.: Медицина, 2015- 208с.

19. Мавродий В.М. Справочник врача семейной медицины./ В.М. Мавродий - Донецк: Издательский дом Заславский, 2015-375с.

20. Мавродий В.М. Справочник по неотложной и интенсивной терапии./ В.М. Мавродий - Донецк: Издательский дом Заславский А.Ю., 2012. 277с.

21. Мазур І.П. Медсестринство в стоматології: навч. посібник./ І.П. Мазур - К.: Медицина, 2017-160с.

22. Маланчук В.О. Основи стоматології: підручник./ В.О. Маланчук - К.: Медицина, 2009-592с.

23. Марушко Ю.В. Догляд за дітьми в умовах педіатричного стаціонару (виробнича практика): навч. посібник./ Ю.В. Марушко. - К., 2013-99 с.

24. Мотузок О.П. Практикум з фізіології людини: навч. посібник./ О.П. Мотузок - К.: Медицина, 2015- 160с.

25. Оржешковский В.В. Энциклопедический словарь терминов, употребляемых в физиотерапии (физической медицине) / за ред. В.В. Оржешковского, Э.А. Колесника. - К.: Издательство Куприянова Е.А., 2004- 352 с.

26. Павлюк Н.Л. Практикум з анатомії людини: навч. посібник. / Н.Л. Павлюк - К.: Медицина, 2015- 216с.

27. Петрук Л.І. Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник: А – Я. /Л.І. Петрук . - К.: Медицина, 2015-968с.

28. Рожко М.М. Стоматологія: підручник : У 2-кн. Кн.1/ М.М.Рожко. - К.: Медицина, 2013-872с.

29. Свідрук Т.А. Основи біологічної фізики і медичної апаратури: підручник./ Т.А. Свідрук - К.: Медицина, 2017-148 с.

30. Селлман Д. Як стати медсестрою: підручник з професійної практики./ Д. Селлман - К.: Медицина, 2016-176с.

31. Сидоренко П.І. Анатомія та фізіологія людини: підручник. / П.І. Сидоренко - К.:Медицина, 2015-248 с.

32. Стасишин О.С. Практикум із внутрішньої медицини: навч. посібник. /О.С. Стасишин. - К.: Медицина, 2015- 256с.

33. Тарасюк В.С. Перша медична (екстрена) допомога з елементами тактичної медицини на до госпітальному етапі в умовах надзвичайних ситуацій: навч. посібник./ В.С.Тарасюк - К.: Медицина, 2015- 368с.

34. Тело человека. Снаружи и внутри: энциклопедия медицины: том 1, том 2, том 3, том 4, том 5.

35. Ткаченко С.К. Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики: підручник.-6-е вид. виправ. / за ред. С.К.Ткаченка, Р.І. Поцюрка. - К.: Медицина, 2015 -592 с.

36. Усенко О.Хірургія: підручник./ О.Ю. Усенко - К.:Медицина, 2015-416с.

37. Фесько В.В. Основи менеджменту та маркетингу в стоматології: підручник. / В.В. Фесько - К.: Медицина, 2015- 195с.

38. Філімонов В.І. Фізіологія людини: підручник./ В.І. Філімонов - К.: Медицина, 2015- 488с.

39. Шаповалова В.А. Фізична реабілітація в стоматології: навч. посібник. / В.А Шаповалова - К.: Медицина, 2008-96с.

40. Швець О.В. Організація лікувального харчування в закладах охорони здоров’я України/ за ред. О.В. Швеця. - К.:КІМ, 2016- 368с.

41. Яворовський О.П. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці: навч. посібник./ О.П. Яворовський - К.:Медицина, 2015-288 с.

42. Яворовський О.П. Охорона праці в медичній галузі: навч. посібник./ О.П. Яворовський - К.:Медицина, 2015-208 с.

Бібліотека у своїх фондах має найбільш цінну літературу та періодику з медичних знань, великий вибір довідкових видань. Фонд періодичних видань налічує  журнали та газети 50 найменувань.

Список фахових періодичних видань українською мовою

1. Акушерство. Гінекологія. Генетика;.

2. Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медичної сестри.

3. Ваше здоров’я.

4. Головна медична сестра.

5. Довідник головної медичної сестри.

6. Екстрена медицина: від науки до практики.

7. Журнал головної медичної сестри.

8. З турботою про жінку.

9. З турботою про дитину.

10. Збірник нормативно-директивних документів в охороні здоров’я.

11. Інновації в медицині.

12. Інфекційні хвороби.

13. Лабораторна діагностика.

14. Магістр медсестринства.

15. Медсестринство.

16. Медична освіта.

17. Медична сестра дошкільного закладу.

18. Медичне право.

19. Медичний світ.

20. Мистецтво лікування.

21. Педагогічна майстерня.

22. Педагогіка і психологія.

23. Педіатрія. Акушерство. Гінекологія.

24. Післядипломна освіта в Україні.

25. Практикуючий лікар.

26. Практична психологія та соціальна робота.

27. Проблеми безперервної медичної освіти та науки.

28. СЕС – профілактична медицина.

29. Сімейна медицина.

30. Сестра милосердя.

31. Український медичний часопис.

32. Управління закладом охорони здоров’я.

33. Фармацевт практик.

34. Фізіотерапія та реабілітація.

35. Хірургія України.

Список фахових періодичних видань російською мовою

1. Артериальная гипертензия.

2. Здоровье ребенка.

3. Инфекционный контроль.

4. Массаж. Эстетика тела.

5. Медицинские аспекты здоровья женщины.

6. Медицинская сестра.

7. Медицина неотложных состояний.

8. Медицинская психология.

9. Медицинская реабилитация. Курортология. Физиотерапия.

10. Новости медицины и фармации.

11. Острые и неотложные состояния в практике врача.

12. Перинатология и педиатрия.

13. Психология и я.

14. Современная педиатрия.

15. Физиотерапия. Бальнеология. Реабилитация.

Останнє оновлення на Понеділок, 29 березня 2021, 12:41